Co dalej z Teatrem Węgajty?

Tematem naszego całorocznego projektu na 2020 jest „wychodzenie z baniek”, wysiłek przełamywania wygodnego, oswojonego kręgu podobnych do siebie ludzi. Wyjście poza horyzont. Jak do tego dojść?

 

Rok się zaczął z impetem od wyprawy kolędniczej i Zapustów. To były poruszające spotkania w Beskidach i w miejscach zepchniętych na margines społecznej egzystencji takich jak schronisko dla bezdomnych, oddział psychiatryczny czy Dom Pomocy Społecznej. Dziękujemy wszystkim wspaniałym uczestnikom i gospodarzom! Dla nas liczy się jeszcze to, że poczyniliśmy w trakcie przygotowań do tych spotkań milowy krok w kierunku tworzenia nowego spektaklu Innej Szkoły Teatralnej. Co ważniejsze: Zaraz po Zapustach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Latającego Kolektywu Wioski Teatralnej. Wstępnie planowany termin: 24-30 lipca. UWAGA, NIE REZYGNUJEMY Z WIOSKI TEATRALNEJ, CHOĆ POTWIERDZENIE TERMINU Z PEWNOŚCIĄ BEDZIE UWARUNKOWANE AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMOLOGICZNĄ!

Działamy dalej. Wprawdzie planowane na samym początku maja spotkanie „Convivium majowe” zapewne będzie odwołane, ale kolejne ważne terminy naszego „węgajckiego” kalendarza pozostaną w mocy:w pierwszy weekend października działania związane z akcją„Sztuka w obejściu” a ok 7 listopada akcję „Miastow drodze”. Pomiędzy tymi głównymi wydarzeniami pokażemyswoje spektakle i muzykę teatralną w kilku miejscach w Polsce (inie tylko), zaś w Węgajtach zaproponujemy różnego rodzajusąsiedzkie działania, takie jak Teatralny Dzień Dziecka i PiernikJam.

Wielką wagę przywiązujemy również do „Teatru potrzebnego” – do prób i spektakli tworzonych wspólnie z grupą mieszkańców DPS Jonkowo. Codzienność tej pracy jest mało widoczna, ale bez niej nie byłoby naszego teatru. Dla nas to jedna z dróg wychodzenia z baniek, zobaczenia świata od innej strony. Chcielibyśmy ludziom zmagającym się z niepełnosprawnościami móc zaproponować znacznie więcej, zapraszamy do naszych działań również uczestników z Olsztyna. Na razie nasze możliwości są ograniczone. Liczymy na Waszą pomoc!

Drodzy, chcielibyśmy was zaprosić do współtworzenia tego sezonu. Jeśli chcecie współdziałać praktycznie – zgłoście się jako wolontariuszy do „czynu społecznego”, na Wioskę Teatralną lub do akcji Sztuka w obejściu czy Miasto w drodze. Informacje o poszczególnych akcjach będziemy udostępniać na profilu FB i na naszej stronie teatrwegajty.eu.

Serdecznie zapraszamy do przekazania nam swojego 1% z podatków. To ogromnie ważny wkład! Prosimy was, żebyście nam pomogli dotrzeć do szerszego kręgu potencjalnych donatorów: polecajcie nas znajomym i szerujcie nasze posty.

Na całoroczną działalność otrzymaliśmy jak dotąd jedynie dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. To, skromnie licząc, niecała połowa potrzeb. Mamy problemy ze zgromadzeniem niezbędnych, pozostałych środków. Wobec wzrastającej niepewności funduszy publicznych wkrótce uruchomimy crowdfunding na Wioskę Teatralną.