O uchodźcach i o murze i Piosenki dla Ludzi w Drodze

Ucieczka, przetrwanie, „przeskok”. O uchodźcach i o murze. 

Mini-wykład poświęcony najnowszym badaniom autora w środowisku migrantów przebywających na terenie Maroka i przygotowujących się do sforsowania muru oddzielającego hiszpańskie terytorium od Maroka. 

Tomasz Rakowski: etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, lekarz. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek  „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego” (2009, wyd. w języku angielskim w Berghahn Books, 2016, 2019), „Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia” (2019), a także redaktor i współredaktor tomów zbiorowych „Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań” (2011), „Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” (2013, 2015), czy „Pretextual Ethnographies: Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making” (2018)

Piosenki dla Ludzi w Drodze – spotkanie

Małgorzata Szczecina: poetka i aktywistka. Współautorka książki Zapomniany świat. Klęska głodu w świecie konsumpcjonizmu. Prowadzi blog poświęcony problemom krajów Globalnego Południa. Uczestniczka projektu „Wiersze i opowiadania doraźne” w 2019 i 2020 roku. Finalistka projektu Połów 2020. Inicjatorka grupy Rodziny bez Granic Olsztyn. Pracuje i mieszka w Olsztynie.