Wioska Teatralna 2023 – warsztaty: opisy i formularz zgłoszeniowy

Warsztaty Wioski Teatralnej 2023

(szczegółowe opisy znajdują się poniżej, a informacje o trybie zgłaszania się na samym dole, pod opisami)

Teatr cyborga – prowadzenie David Sypniewski (20 – 22.07., w godz.10.00 – 13.45, prezentacja warsztatowa 23.07. (niedziela po południu))

Twój wewnętrzny clown – prowadzenie Michał Brańka i Wiktoria Kowalska (20 – 22.07., w godz.10.00 – 13.45)

Warsztat plastyczny dla dzieci i dorosłych  prowadzenie Agnieszka Sinica (20 – 22.07., w godz.11.00 – 13.00)

Zapisywanie teatru – prowadzenie Julia Lizurek (20.07 – 22.07., w godz. 11.00 – 13.00)

Warsztat Innej Szkoły Teatralnej – współprowadzenie Wacław Sobaszek (24.07., w godz. 10.00 – 13.45)


OPISY

Teatr cyborga

Czy wiecie, że cyborgi i cyborginie chodzą po Ziemi, a jedna z nich jest tancerką? Że istnieją urządzenia, które potrafią przenieść na odległość nie tylko obraz i dźwięk, ale również dotyk?

Technologia powiela/zastępuje/rozszerza/przetwarza ciało i pobudza do pytań, o jego spójność i granice. Nowe ciało domaga się nowego języka ciała. Poszukajmy go razem.

To jest warsztat, na którym trzeba przyjść ze swoją komórką, abyśmy mogli wspólnie zbadać nasze rozszerzone ciała. Za pomocą ćwiczeń ruchowych będziemy eksplorować relacje zapośredniczone i sfragmentaryzowane fantazje. Będziemy tańczyć, chodzić na szczudłach, przeszukiwać las i projektować działanie performatywne. 

Nasza praca będzie się składała przede wszystkim z ćwiczeń inspirowanych teatrem postgrotowskim (Odin Teatret, Węgajty, Chorea, Remus), pantomimą i praktykami antyprzemocowymi, ale również z kabli, danych, kodu, projektorów, generowanych obrazów oraz wiedzy o projektowaniu technologii i antropologii. 

Celem warsztatu nie jest nauczenie się technik performatywnych konkretniej szkoły, ale doświadczenie naszej relacji z technologią poprzez ćwiczenia fizyczne i eksploracja języka teatralnego, w którym można o niej mówić. Warsztat jest początkiem procesu badawczego, z którego mogą wyniknąć kolejne inicjatywy teatralne. 

Każdy dzień warsztatu będzie się składał z:

– mini wykładu o technologii i o relacji jaką ma z nią człowiek – czyli z rozgrzewki intelektualnej

– rozgrzewki ciała

– pracy z ciałem nad tematem dnia

– pracy nad pokazem końcowym

– pracy domowej albo leśnej

Tematy

  • Ciało rozmnożone i we fragmentach 
  • Cyborgi z wyboru, materialność kodu i technologie wielozmysłowe
  • Ołtarz i ciało sztucznej inteligencji 

Dla kogo jest to warsztat

Dla osób ciekawych i/lub zaniepokojonych zmianami technologicznymi.

Dla osób chcących pogłębić swoją świadomość ciała i jego relacji z urządzeniami elektronicznymi.

Dla osób, które wyrażają się za pomocą ciała i są zainteresowane poszukiwaniem nowego języka.

Nie jest wymagane doświadczenie teatralne lub taneczne, chociaż jest mile widziane.

Nie jest wymagana żadna wiedza z zakresu technologii, programowania lub projektowania.

David Sypniewski był za młodu aktorem teatru Remus i Chorea, włóczył się również po innych teatrach post-grotowskich. Założył z przyjaciółmi Stowarzyszenie Praktyków Kultury, w którym 10 lat pracowali z uchodźcami z Kaukazu, dziewczynami z zakładu poprawczego i młodzieżą z pogranicza za pomocą teatru, muzyki i filmu. Równolegle pracował jako grafik freelancer, głównie dla trzeciego sektora. Po zakończeniu działalności stowarzyszenia, projektowanie stało się jego głównym zajęciem a kod programistyczny jego tworzywem. Obecnie wykłada na wydziale Projektowania na USWPS robotykę społeczną, kreatywne kodowanie i sztuczną inteligencję w kontekście sztuki.

Uważa, że obecna rewolucja technologiczna po cichu acz radykalnie zmienia nasze ciała i domaga się opisu poprzez ciało – stąd propozycja warsztatów na Wiosce Teatralnej.

Ukończył Kulturoznawstwo na UW ze specjalizacją Animacja kultury, Komunikację międzykulturową na INALCO (Paryż) i Kreatywne kodowanie (USWPS). Jest też dyplomowanym trenerem antydyskryminacyjnym.

Koszt: 140 zł (dla osób, które uczestniczą w pokazie warsztatowym w dniu 23.07. – koszt 110 zł) 


Twój wewnętrzny clown  

Warsztat to intensywna podróż pełna ruchu, radości, energii oraz pracy zespołowej i indywidualnej. Zawiera w sobie autorskie połączenie technik treningu aktorskiego, teatru fizycznego, improwizacji oraz nowej na polskim krajobrazie teatralnym – scenicznej klaunady.

Celem warsztatu jest, by poprzez serię specjalnych gier pobudzić sceniczną emocjonalność uczestników, odkryć ich indywidualne cechy, które pozwolą odszukać „wewnętrznego klauna”. 

Opierając się na technikach klaunady i improwizacji uruchomimy oczyszczającą moc śmiechu, tworząc bezpieczną, ciepłą i twórczą atmosferę, z którą uczestnicy zostaną jeszcze na długo po zakończeniu warsztatu! 

Warsztat skierowany do osób 16+

Wiktoria Kowalska. Aktorka, teatrolog, edukatorka teatralna, modelka. Jako artystka – klaun związana z Fundacją ’’Czerwone Noski. Klown w Szpitalu’’ od 2019 r. Od 2022 członkini Emergency Smile – międzynarodowego zespołu artystycznego zajmującego się clowningiem i warsztatami w miejscach objętych kryzysem (m.in. wioski dla uchodźców).

Michał Brańka. Aktor, instruktor teatralny, animator kultury. Od 2015 związany głównie z Fundacją ’’Czerwone Noski. Klown w Szpitalu’’ jako artysta – klown, couch i koordynator.

Absolwent Międzynarodowej Szkoły Humoru przy Red Noses International w Wiedniu.

Laureat plebiscytu Nieprzeciętni 2018″ w Polskim Radio „Czwórka”, Stypendysta Twórczy Miasta Krakowa 2022, muzyk zespołu Tara Gayan, wykładowca uniwersytecki.

Koszt: 140zł 


Warsztat plastyczny dla dzieci i dorosłych

Planujemy malowanie najpiękniejszych miejsc czyli tych, które nas otaczają. Przy pomocy specjalnych narzędzi z pracowni Tadeusza Piotrowskiego: ławkowców, szczotek, pniorobów, wiązek piór i wielu wielu innych, stworzymy m.in.: łąki, lasy, polne drogi i zarośla. Do namalowana wspólnej pracy posłużą szkice z notesów przyrodniczych. Indywidualne szkicowniki przygotujemy na początku warsztatów.

Agnieszka Sinica o sobie: W 2004 roku zostałam pilną uczennicą zgłębiającą warsztat Tadeusza Piotrowskiego, głównie podczas wspólnej pracy arteterapeutycznej z pacjentami długotrwale unieruchomionymi. Przyjacielsko zaszczycona byłam wspólnymi działaniami. Dziś to czego się nauczyłam, tajemnice warsztatu – przekazuję w szkole dla terapeutów, w pracy dla pacjentów, w czasie warsztatów dla dzieci i wszystkim, którzy chcieliby go poznać. Pasjonuje mnie spojrzenie starofotograficzne; graficzne głównie linorytowe, witrażowe, ceramiczne, i kilka innych, przez pryzmat których patrzę na przyrodę.

koszt: 60 zł/osobę za cały warsztat (w cenie zawarty jest koszt materiałów)


Zapisywanie teatru  

Po co używać dzisiaj słowa pisanego? Może nagranie dźwięku i obrazu lepiej utrwali zdarzenie lub przedstawienia, którego jesteśmy świadkami, i nasze uczucia z nim związane? To będzie warsztat o tym, dlaczego warto coś zapisać albo znaleźć na to słowo. Sięgając po metody feedbacku, będziemy wypracowywać indywidualne sposoby tworzenia dłuższych i krótszych tekstów, a także późniejszego ich redagowania. Chcemy, żeby warsztat zaowocował esejami, recenzjami, historiami, impresjami czy wierszami, które następnie złożą się na gazetę dokumentującą doświadczenia wioskowej społeczności. 

Potrzebne: notatnik lub laptop.

Możliwość dołączenia w dowolnym momencie.

Julia Lizurek – Animatorka, dramatopisarka, reżyserka i krytyczka teatralna. Członkini Komisji Artystycznej 29. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Współpracowała jako animatorka i reżyserka z Muzeum Krakowa, Fundacją Przypadków Feralnych (Lato w teatrze), czy Fundacją Z Wyboru (projekt The Presja). Doświadczenie zdobywała przy okazji autorskich projektów realizowanych pod szyldem Teatru Okoliczności. Współautorka książki „Offologia dla opornych” (2022). Jako recenzentka współpracuje z „Czasem Kultury”. W swojej praktyce krytycznej i artystycznej, rozumianej jako tworzenie tekstów kultury, poszukuje środków, które aktywizują odbiorców i ich wyobraźnię.

Koszt: bezpłatnie, ponieważ udział w warsztacie wiąże się z powstaniem gazetki


Warsztat Innej Szkoły Teatralnej 

W warsztacie sięgniemy po ćwiczenia, które pozwolą nam poczuć własne ciało, stanąć dobrze na nogach, otworzyć szerzej oczy i inne zmysły, wzmocnić naszą zdolność kontaktu, reagowania na obecność ludzi i wszystkiego, co żyje. Będziemy używać też ćwiczeń otwierających głos, słuchając rezonatorów w ciele, oraz badając rezonans naszego głosu w przestrzeni. Będziemy przecierać ścieżkę głosu, który staje się śpiewem, oraz ścieżkę głosu, który staje się słowem.

Warsztat odbędzie się w fazie finału Wioski. Spróbujemy odnaleźć swoje tu i teraz i określić swoje miejsce w strumieniu przeżyć i doświadczeń Wioski, próbując odpowiedzieć, albo zadać pytanie, skomentować gestem, działaniem, dialogiem. Najpierw będziemy to robić w pojedynkę, a potem w małych grupach. 

Koszt: 45złZGŁOSZENIA:

–> Zgłoszenia na wszystkie warsztaty prosimy przesłać na adres wioska.recepcja@gmail.com, w tytule maila wpisując: “Warsztaty”.

–> W treści maili – oprócz warsztatu plastycznego dla dzieci i dorosłych prosimy o podanie kilku informacji, wymienionych poniżej (nie dotyczy warsztatu plastycznego dla dzieci i dorosłych):

TREŚĆ MAILA:

 Imię i nazwisko ……. ………..

Uczysz się……………………(szkoła), studiujesz……………….(kierunek), pracujesz…………………….(zawód)? 

 Jakie masz zainteresowania, doświadczenia, aktualne zajęcia ( teatralne, taneczne, inne)?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

 Wybrany warsztat ………………………………………………………………………………

UWAGA:

 Ze względu na RODO prosimy w każdym mailu zgłoszeniowym umieścić poniższy zapis:

“Przesyłając powyższy formularz na adres mailowy Stowarzyszenia Węgajty wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Węgajty (KRS 0000020919) w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym do udziału w warsztatach Stowarzyszenia Węgajty. Równocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

UWAGA:

Nie ma możliwości zapisania się na warsztaty odbywające się równolegle w czasie.

UWAGA:

Ilość miejsc na warsztatach ograniczona. Liczy się pierwszeństwo.