Moje ręce krzyczą

Performans/ teatralny manifest g/Głuchych

Na podstawie 15 wywiadów/ rozmów przeprowadzonych z osobami należącymi do środowiska g/Głuchych. 

– Tematy bliskie życiu i codziennemu funkcjonowaniu osób g/Głuchych we własnym środowisku bez dźwięku i problemach wynikających z przymusu odnalezienia się w świecie z dźwiękiem. 

– Bogactwo Polskiego Języka Migowego i jego możliwości performatywne

– Różne formy twórczości osób g/Głuchych. 

Wykonanie: Małgorzata Mickiewicz, Aleksandra Lipska, Mateusz Kłoskowski

Reżyseria: Natalia Świniarska

Performans w Polskim Języku Migowym z tłumaczeniem na język polski foniczny.

Wydarzenie wspiera Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych, Polski Związek Głuchych w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Gest”. 

 Małgorzata Mickiewicz. Pracuje obecnie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, na stanowisku referentki ds. kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących. Czynnie angażuje się w działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz osób Głuchych, popularyzując kulturę Głuchych oraz Polski Język Migowy.

Aleksandra Lipska – adeptka teatru, przygotowuje się do studiów aktorskich – jak dotąd niedostępnych dla osób głuchych. Na co dzień pracuje jako kosmetyczka

Mateusz Kłoskowski  – uczestnik projektu „GłuszczAntyK. Kontakt”, konserwator maszyn w olsztyńskim “Michelin”

Natalia Świniarska – aktorka, pedagożka teatru, inicjatorka i producentka wydarzeń kulturalnych. Instruktorka teatralna. Współ-inicjatorka projektów pracy teatralnej grupami osób słyszących i Głuchych „GłuszczAntyK” oraz „PomigajMy się razem w Jedwabnie” .