Drugi – kawiarnia literacka

 Kawiarnia literacka z wierszami Wacława Sobaszka, prowadzi Monika Stępień.

Wacław Sobaszek zaczynał działalność artystyczną w olsztyńskiej Interdyscyplinarnej Placówce Twórczo-Badawczej „Pracownia”. Od 1982 roku w Węgajtach. W bliskiej współpracy z żoną Erdmute Sobaszek przygotowuje spektakle z kolejno powstającymi tu zespołami: Teatru Wiejskiego Węgajty (1986), Projektu Terenowego (1996), Innej Szkoły Teatralnej (2010). Organizuje wyprawy kolędnicze, zapustne i alelujkowe. Jest gospodarzem międzynarodowego festiwalu Wioska Teatralna. Pod szyldem Teatru Potrzebnego tworzy spektakle z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. Realizuje projekty teatralne w Albanii, Białorusi i Tajwanie oraz długofalowy program teatralno-ekologicznej aktywności do roku 2030: Źródła i przyszłość. Pisze o teatrze, jest autorem wierszy (tomik „Pomiędzy” z roku 2017, ”Drugi” z roku 2023), prozy (Spiski życiowe. Dziennik węgajcki 1982-2020″ z roku 2020) oraz tekstów własnych songów teatralnych. Laureat literackiej nagrody Warmii i Mazur ”Wawrzyn” za rok 2020.

Monika Stępień – kreatorka kultury, managerka artystyczna, literaturoznawczyni, poetka, twórczyni wizualna. Stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyna, laureatka Nagrody Prezydenta „Talent Roku Olsztyna 2021” za całokształt działalności na rzecz kultury. Swoje malarstwo i filmy krótkometrażowe prezentowała m.in. w Wherenowhere ART GALLERY w Brukseli. Współzałożycielka czasopism literacko-kulturalnych, graficzka i współredaktorka; zwyciężczyni konkursów literackich, publikowała w wielu pismach literackich. Organizatorka spotkań, konferencji, pracowni, slamów, festiwali i wydarzeń literackich i kulturalnych. Autorka m.in. książki poetyckiej „Neuroteorie” (2016).