Speechless

Czy coś tak osobistego i emocjonalnego jak głos ludzki można ukazać “jako

takim”, to znaczy pozwolić mu opowiedzieć swoją historię, a nie użyć go do

opowiedzenia historii? Głos jest czymś bardzo osobistym i charakterystycznym, łączącym to, co “w ciele” z tym, co “poza ciałem”. “Speechless” daje miejsce temu, co znajduje się pomiędzy, a więc ciału, jego odruchom, pozawerbalnym sposobom komunikacji. Drobne elementy jak westchnienia, oddech, pomruki, nieartykułowane dźwięki, chichot itp. stanowić będą bazę dla poszukiwań ruchowych i innego niż język sposobów komunikacji.

koncepcja i wykonanie: Aleksandra Nowakowska

muzyka: Piotr Korzeniak

Aleksandra Nowakowska

Absolwentka Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. W

ramach rezydencji Gdańskiego Festiwalu Tańca stworzyła spektakl „Dzień”.

Choreografowała spektakle i współtworzyła scenariusze w Teatrze na Faktach Instytutu

Grotowskiego (“Eski” M. Wiśniewskiej; “W końcu będzie ciepło” M. Brodowskiego).

Współpracowała z Przestrzeniami Sztuki w Lublinie (“Bieguni w kwarantannie”), Teatrem

Barakah w Krakowie (“Requiem”; “Matka Joanna od Aniołów” w reż. M. Gorczyński),

Krakowskim Teatrem Tańca, Ośrodkiem Praktyk Teatralnych “Gardzienice”, Teatrem Małym

w Tychach, Strefą Wolnosłowa i Sound in Space Orchestra w Warszawie.

Piotr Korzeniak

Muzyk, kompozytor i technik sceniczny. Od 2018 współpracuje jako dźwiękowiec z Teatrem

Barakah. Od początku swojej pracy zrealizował ponad 200 sztuk teatralnych i koncertów.

Współautor muzyki do spektakli „Inni Ludzie”, „Bieguni” oraz „Matka Joanna od Aniołów” w

reż. Macieja Gorczyńskiego, autor muzyki oraz sound designer spektaklu „Misery” w reż.

Any Nowickiej. Korzystając z licznych wpływów muzycznych (Jazz, Funk, Hip Hop, Rock

Progresywny, Klasyka, Folk, Ambient) oraz umiejętności realizatorskich wypracowuje na

drodze eksperymentu i syntezy oryginalne brzmienia.