Born to serve i inne prace Giovanniego Sobachio

Pozycja horyzontalna

Pokaz prac video Giovanniego Sobachio. Zrealizowane w ostatnich latach filmy, które mają cechy opowiadania fabularnego, paradokumentu i rejestracji performensu. Uwagę zwraca powtarzający się obraz postaci w pozycji horyzontalnej. Takie ułożenie ciała może wskazywać na brak aspiracji do dominacji, bezwolność, śmierć.

Giovanni Sobachio -ur. 1980 (Strausberg). Artysta plastyk, performer. Studiował malarstwo i film w Akademii Sztuki w Szczecinie, dyplom w pracowni malarstwa dr hab. Zbigniewa Rogalskiego oraz w pracowni Filmu Społecznego dr hab. Karoliny Breguły. Był aktorem Teatru Węgajty oraz wokalistą zespołu Rajd Maszyn. Publikował w Dzienniku Oplinii, Elewatorze i Wydawnictwie Chmura. Uczestniczył w wystawach zbiorowych i indywidualnych w olsztyńskim BWA, Galerii Dobro, Tu Centrum. Szczecin, Trafostacji (Szczecin), Showroom Tellstr.3 (Berlin), Le Madamme (Warszawa). Pokazy i wystawy podczas festiwali Wioska Teartralna, Sztuka w Obejściu, Multigotki, Ręką Dzieło.