Być może ojciec

Autorka o projekcie „Być może ojciec”:

„Robienie” sztuki postrzegam jako doświadczenie w pewnym sensie terapeutyczne, gdyż historia własnym językiem wypowiedzi opowiedziana, odchodzi do przeszłości. Szczególnie performance widzę jako współczesną formę rytuału, umożliwiającą domknięcie jednego etapu życia i wyruszenie w przyszłość z nową energią. 

Wybrana przeze mnie forma artystyczna łączy performance i rzeźbę. Projekt ponadto zakłada fazę badawczą, poszukiwanie materiału na drodze wywiadów przeprowadzanych zarówno z ojcami lub wchodzącymi w rolę „ojcujących” oraz z córkami bez ojców się wychowującymi.

Tak jak historia życia codziennego zazwyczaj jest pomijana i niewidoczna, tak i etap przygotowywania dzieła artystycznego, twórczy proces, często pozostaje niewiadomą dla odbiorcy. Fazę tworzenia dzieła postrzegam jako nierozdzielną. Zaprezentowanie jej widzom nadaje dziełu szerszy kontekst, ułatwia odbiorcy podążanie za tokiem rozumowania i natchnieniami twórczyni, zbliża do odpowiedzi na nurtujące pytanie „co poetka miała na myśli?” lub, w przypadku artefaktów o fizycznym kształcie, prozaicznego „jak to zostało zrobione?”. 

Zwiedzający wystawę będą mieli okazję zajrzeć za kulisy powstawania finalnego dzieła, dzięki towarzyszącej wystawie prezentacji multimedialnej. Natomiast Ci z Państwa, którzy wybiorą się na wernisaż, uczestniczyć będą w plenerowym wypale jednego z elementów rzeźby ceramicznej w alternatywnej technice wypału, inspirowanej japońskim „raku”.

Współpraca: Wacław Sobaszek,Robert Gajewski,Piotr Pardela,Krzysztof Wrona,Rene Kote,Bolesław Rakszewski

Muzyka: nieformalna grupa improwizacyjna, zawiązywana ad hoc

Wsparcie merytoryczne: Izabela Osadnik / Iza z lasu

Wsparcie techniczne:Lew Jarmołowicz, Radosław Milewski

Projekt „Być może ojciec” zrealizowano w ramach stypendium Miasta Suwałki  

Izabela Giczewska – uczestniczka wypraw Innej Szkoły Teatralnej, aktorka w spektaklach Teatru Węgajty, animatorka kultury, działaczka społeczna pochodząca z Suwałk. Koordynatorka projektów artystycznych i społecznych w Suwałkach, m.in. Gypsy Caravan in Suwalki City, Pani Sztuka, Akcja Mural, Na moim podwórku jest zawsze ciepło 2017 i 2018. Współorganizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych: Wioska Teatralna w Węgajtach, Suwalskie Teatr-Akcje oraz wydarzeń artystycznych: Miasto w drodze, Sztuka w Obejściu.