Mniej!

Hasło zaczerpnięte z młodzieżowej subkultury, „less is more” zostało użyte jako inspiracja do stworzenia tematycznej ramy spektaklu.

Próbujemy się wpisać w trwającą dysputę o polskim kapitalizmie. Jak postrzegane jest zbiorowe parcie na „więcej”, więcej towaru, konsumpcji, zysku? Jak ludzie widzą możliwość obrony przed dyktatem rzekomo nieubłaganych, ekonomicznych praw? Czy dysputa nie przeradza się w nachalną presję ekstremizmów? Rzucane na oślep wyzwania systemowi, frustracja młodego pokolenia, wybuchy ksenofobii. Polityczne rozdroża Polski i Europy.

 

 

autorzy scen i wykonawcy: Zofia Bartoszewicz, Emilia Hagelganz, Agnieszka Hakizimana, Martin Rosie, Erdmute Sobaszek, Wacław Sobaszek, Barbara Szpunier, Sebastian Świąder.

teksty własne członków zespołu oraz cytaty z: Judith Butler, Jerzy Grotowski, Dorota Masłowska, Mendel z Kocka, Paulina Miu Zielińska

maski: Zofia Bartoszewicz, Emilia Hagelganz, Izabela Giczewska, Margaux Kier, Erdmute Sobaszek

        inscenizacja: Wacław Sobaszek