Wioska 2023 – formularz zgłoszeniowy wolontariatu

FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZY i STAŻYSTÓW

Wioska Teatralna 2023

Imię i Nazwisko ………………………..

Rok urodzenia ……………………..

Telefon ……………………..

E-mail ……………………..

Uczysz się? Studiujesz? Pracujesz? ……………………..

Dlaczego chcesz nam pomóc w Festiwalu? Czego oczekujesz po wolontariacie na Festiwalu? ……………………………………………………………………

Czy posługujesz się językami obcymi, jeśli tak: jakimi, w jakim zakresie? ……………………..

Czy masz jakieś doświadczenie, które mogłoby przydać się przy organizacji festiwalu? (np. dziennikarskie, techniczne, teatralne, pedagogiczne, współpracy etc.) – zaznacz wybrane:

  • obsługa sprzętu audiowizualnego i oświetleniowego
  • dośw. dziennikarskie
  • zdolności manualne i rzemieślnicze
  • zdolności kulinarne
  • grafika komputerowa
  • fotograficzne/ prowadzenie dokumentacji filmowej
  • INNE – jakie?: ……………………..

Czy możesz pomóc przed festiwalem lub po jego zakończeniu? (np. tłumaczeniach, pomoc w promocji, postprodukcji) ……………………..

Jeśli mieszkasz w Olsztynie lub niedaleko Węgajt, daj nam proszę znać! ……………………..

Zgłoszenie można przesłać najpóźniej do 5 lipca 2023, na adres mailowy: wioska.recepcja@gmail.com

wioska.recepcja@gmail.com