Zapusty 2023 w Teatrze Węgajty

18-go lutego o 18-tej
Zapusty, tańce!
w Teatrze Węgajty

Zapusty są peryferyjną, ubogą wersją europejskiego karnawału, sztuki o starożytnych korzeniach, która w okresie średniowiecza się przeobraziła i uzyskała pewien kod, funkcjonujący do dziś. Umożliwia on zaistnienie lokalnej wspólnoty, która w czasie wyznaczonym przez tradycyjny kalendarz, przechodzi swego rodzaju zbiorową autoterapię – wybudzanie, wypędzanie ponurych, zimowych nastrojów -, posługując się maskami i tańcem.
W naszych Zapustach występują zabytkowe maszkary zwierzęce, Szemla, kozy i bociana, oraz adepci Innej Szkoły Teatralnej ze swoimi etiudami do widowiska o aktualnej tematyce.
Po pokazie zapraszamy do wspólnego tańca.