Zajście w Dziadówku, nad jeziorem Hańcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiedy: w poniedziałek, 2 kwietnia 2018, o zachodzie słońca, około godz. 19.00
miejsce: gospodarstwo Henryka Podbielskiego
wykonawcy: Inna Szkoła Teatralna, Węgajty

Od ponad ćwierć wieku robimy wyprawy w obszar Suwalszczyzny, gdzie zachowała się pamięć lokalnej tradycji „chodzenia po aleluji”. Przygotowywane z udziałem grupy stażowej wydarzenie nawiązuje do miejscowej formy kolędowania wielkanocnego, równocześnie jest poszukiwaniem wielokulturowej, teatralnej i własnej kontynuacji zorientowanej na przyszłość. „Chodzenie” zespołu opiera się na materiale pieśni wiosennych z różnych regionów Polski, Białorusi, Ukrainy i zmierza do kreowania wydarzenia finałowego, jakim jest spotkanie mieszkańców (i gości) w jednym z gospodarstw w wieczór Lanego Poniedziałku. Tu, w ramach wspólnego święta, pokazane jest widowisko, opracowane przez uczestników warsztatu. Coroczna praca nad widowiskiem jest zarazem drogą rozwojową, poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o pracę z materiałem tradycyjnym. Punktem zwrotnym w tej drodze była w 2010 roku decyzja wyboru tematu widowiska, jego intencji, realizującej zasadę „roots and shoots” (korzenie i pędy, wyrażenie Jane Goodall). Obecne w najstarszych obrzędach żywioły jak np. woda lub ziemia stały się kanwą refleksji o przyszłości świata. W ten sposób powstały widowiska cyklu Cztery żywioły, oraz Wielogłos (2014), Mniej! (2015), Godzina Zero (2016), Czujność (2017). Nowe, tegoroczne widowisko ma tytuł Przesilenie.

 

dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego