Miasto w drodze – twórczy spacer

Miasto w drodze – spacer twórczy

Olsztyński marsz gościnności

14.11.2021

14.30 skwer Wakara

Gościnność i solidarność … z balkonu drugiego piętra – performans Wiesława Wachowskiego

15.10 Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych, ul. Dąbrowszczaków 33/4a (w podwórku)

LESZA – utwór audiosceniczny na granicy technologii i natury, muzyka: Jarek Kordaczuk, ruch: Izabela Kościesza

16.00 przed restauracją BoNoBo, ul. 1 Maja 4 (pod Teatrem Jaracza)

Ludzie na granicy – Olsztyński Literacki Miesięcznik Mówiony. Prezentacja tekstów powstałych w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Udział biorą: Justyna Artym, Wojtek Hieronymus Borkowski, Hanna Brakoniecka, Kazimierz Brakoniecki, „Edmund” z okolic Krynek, Katarzyna Góra, Anna Florentyna Popis-Witkowska, Mute Sobaszek, Wacław Sobaszek, Grażyna Zambrzycka, Olga Żmijewska.

17.10 most nad Łyną przy ul. Pieniężnego / Staszica

Pomiędzy – performans Anny Drońskiej (Wydział Sztuki UWM), Joanny Kaczmarczyk i Maćka Załuskiego

po performansie (pod mostem): To co widzę – wystawa malarstwa Wiktorii Florczak

W drodze, podczas kolejnych odcinków towarzyszy nam Opowieść miejska Marka Barańskiego orazutwór Giną ludzie do słów J. Brodskiego w wykonaniu Anonimowego Śpiewaka Ulicznego

organizatorzy: Stowarzyszenie Węgajty, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

partnerzy: Restauracja BoNoBo, Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

dofinansowane ze środków Funduszu Aktywizacji Twórczości teatralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Fundusz Aktywizacji Twórczości Teatralnej Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie