Miasto w drodze 5.11.2022 – performatywny spacer po Olsztynie i spektakl ”Kroniki nocy”

„Nocami układam człowieka”*

12.00, Sala Kameralna Teatru im. Stefana Jaracza
Teatr Węgajty: Kroniki nocy – spektakl Innej Szkoły Teatralnej w reżyserii Wacława Sobaszka

13.15, przed restauracją BoNoBo (pod Teatrem)
Spotkanie przy herbacie – integracyjny posiłek zrealizowany przez restaurację BoNoBo i inicjatywę Spotkajmy się przy herbacie – nieformalną grupę przygotowującą w Olsztynie posiłki dla osób w kryzysie bezdomności

14.20, siedziba Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych, 11 Listopada 4/5
Cisza nie jest nam obca – interaktywne spotkanie z gospodarzami miejsca z mini-warsztatem i zaproszeniem do udziału w grze

15.45, ulica Rodziewiczówny obok „Spichlerza”, MOK
Druga granica – performance grupy „Rodziny bez Granic Olsztyn” na podstawie tekstów Małgorzaty Szczeciny

16.20, Spichlerz
Odwiedziny w Związku Kobiet Ukrainy „Dwa skrzydła” – spotkanie z inicjatorkami i uczestnikami

17.40, Zajezdnia trolejbusowa, ul. Knosały 3b
Otwarty Kurs Tańca – prowadzony przez Erdmute i Wacława Sobaszków i adeptów Innej Szkoły Teatralnej

18.50, w drodze z Zajezdni do Wydziału Sztuki UWM
Gazowe impresje – opowieść Marka Barańskiego

19.10, przestrzeń uliczna przy UWM, park nad Łyną za Wydziałem Sztuki UWM
Niemoc – performance grupy artystycznej „Fałdy” pod kierunkiem Anny Drońskiej

*z wiersza Iwony Chodorowskiej Człowiek z poduszek

organizatorzy:
Stowarzyszenie Węgajty
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

współpraca: Teatr im. Stefana Jaracza, Wydział Sztuki UWM, restauracja BoNoBo, grupa „Spotkajmy się przy herbatce”, Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych, Rodziny bez Granic Olsztyn, Związek Kobiet Ukraińskich „Dwa skrzydła”, grupa artystyczna „Fałdy”

Dofinansowane ze środków Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Kultury – państwowego funduszu celowego.