Zapusty 2020

15.02., godz. 17.00

Zapustne maskarady i tańce

… i kolacja z poczęstunków przyniesionych przez Was, gości – liczymy na domowe specjały!

W Węgajtach zaczynamy pracę z grupą Innej Szkoły Teatralnej. Wspólnie z grupą gromadzimy motywy i teksty do aktualnego tematu: „rozziew (hiatus)”. Podczas warsztatu teatralnego zarazem puszczamy w ruch stare maszkary zwierzęce Warmińskich Zapustów i tworzymy nowe maski, które następnie stają się inspiracją do improwizacji maskowych i scen. Przed nami tydzień gorączkowej pracy! Co przyniesie, ujawni pokaz końcowy w dniu 15.02. Dajmy się zaskoczyć!