Nowe maski i sceny zapustne w Teatrze Węgajty

15.02. godz. 18.00

Zapraszamy na maszkary zwierzęce, pokaz teatralny i Otwarty Kurs Tańca

Kolacja z poczęstunków przyniesionych przez was, gości – liczymy na domowe specjały!

Przygotowania do naszych Zapustów już się rozpoczęły. W Węgajtach już pracuje grupa Innej Szkoły Teatralnej. Wspólnie z grupą gromadzimy motywy i teksty do tegorocznego tematu: Beztroska. Podczas warsztatu teatralnego razem puszczamy w ruch stare maszkary Warmińskich Zapustów i tworzymy nowe maski, które następnie stają się inspiracją do improwizacji maskowych i scen. To tydzień gorączkowej pracy! Co przyniesie, ujawni pokaz końcowy w dniu 15.02. Dajmy się zaskoczyć!

 

 

Węgajty, 10 – 16 lutego
warsztat Innej Szkoły Teatralnej

Zapusty to dalszy ciąg kolędowania. Przychodzi pora, by chodzić po innych „domach”, takich, jak dom opieki, szpital psychiatryczny i więzienie. Najpierw każdy uczestnik tworzy swoją maskę, korzystając technik i wzorów, które czerpiemy z tradycji europejskiego karnawału, oraz z polskiej jego odmiany, zapustów. Kolejnym celem jest stworzenie etiud do widowiska o aktualnej tematyce. Widowisko to posłuży nam jako pretekst do niecodziennych spotkań z ludźmi, poznania specyfiki miejsc, używania teatru jako narzędzia porozumienia.
W programie warsztatu znajdą się także:  taniec, ćwiczenia fizyczne i głosowe, etiudy z użyciem tradycyjnych maszkar zwierzęcych, nauka motywów pieśniowych i muzycznych i improwizacje.

Prosimy przysyłać zgłoszenia do 20 stycznia mailowo na adres wioskateatralna@gmail.com. Osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w warsztatach Innej Szkoły Teatralnej prosimy o szczegółowy opis swoich praktycznych zainteresowań, zajęć, doświadczeń, zwłaszcza w dziedzinie teatru, muzyki i sztuki. Prosimy również o opis własnych oczekiwań dotyczących warsztatu.

Ilość miejsc ograniczona!

Opłata: 420 zł (noclegi, obiady, kolacje, transport lokalny)