Zajście Wielkanocne w Dziadówku

22.04., godz. 19.43 (o zachodzie słońca) w gospodarstwie Podbielskich w Dziadówku k. Wiżajn. +++

Od ponad ćwierć wieku robimy wyprawy w obszar Suwalszczyzny, gdzie zachowała się pamięć lokalnej tradycji „chodzenia po Aleluji”. Przygotowywane z udziałem grupy stażowej wydarzenie nawiązuje do miejscowej formy kolędowania wielkanocnego, równocześnie jest poszukiwaniem wielokulturowej, teatralnej i własnej kontynuacji zorientowanej na przyszłość. „Chodzenie” zespołu opiera się na materiale pieśni wiosennych z różnych regionów Polski, Białorusi, Ukrainy i zmierza do kreowania wydarzenia finałowego, jakim jest spotkanie mieszkańców (i gości) w jednym z gospodarstw w wieczór Lanego Poniedziałku. Tu, w ramach wspólnego święta, pokazywane jest widowisko, opracowane przez uczestników warsztatu. Nowe, tegoroczne widowisko ma tytuł „BEZTROSKA”.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego