Pożegnanie Tadeusza Piotrowskiego

Pożegnanie Tadeusza Piotrowskiego odbędzie się 27 maja o godzinie 17-tej w Teatrze Węgajty.
Do tego dnia coraz bliżej. Przypominamy! Zbierajcie pióra, będziemy wspólnie robić dla niego pióropusz. Powstanie – na czas naszego spotkania – pióropusz Tęczowego Wojownika, a potem pióra będą używane przez Agnieszkę Wirchanowicz w warsztatach.
Pożegnanie Tadeusza będzie miało otwartą formę spotkania, wspominania, refleksji…i to chyba najcenniejsza okazja. Ważne jednak, że przy tym też będzie można zobaczyć np. Puszczę Amazońską, niezwykłe zbiorowe malowidło w konwencji „panoramy racławickiej”, szereg innych, unikalnych obrazów, oraz zupełnie genialną serię rysunków…